Geschiedenis van de Westveense Molen

Geschiedenis van de Westveense Molen

De molen heeft de Westveense polder, 145 ha., van 1676 tot 1975 bemalen. In 1975 is er een overlaat gemaakt naar de Noordse Buurter Polder die lager ligt. In een ondermantelstijl bij de westdeur is 1676 ingekerfd. Wat een zeer aannemelijk bouwjaar kan zijn. De molen staat op de kaart van ‘Hoogheemraadschap van de landen van Woerden’ getekend in 1670. Tevens staat de molen op de kaart van de ‘proosdij van St.Jan’, getekend door D. van Groenouw in 1665. Ook op een kaart gemaakt door J.J.Dou uit 1647 staat er een wipmolen op de huidigeplaats. Tevens is er een sluis te zien een paar honderd meter ten noorden. 10 huizen/boerderijen zijn er te tellen in de polder. Ook staat ere een wipmolen bij Slikkendam. Die is op latere kaarten niet meer te zien. Kortom de molen stond er al in 1647. Archiefonderzoek van de molenwerkgroep van de historische kring uit Woerden en omstreken heeft uitgewezen dat er in 1672 in deze streek tenminste 5 poldermolens verbrand of verwoest zijn. Het is dus zeer aannemelijk dat ook de Westveense Molen slachtoffer is geworden. Dat maakt 1676 als herbouw datum zeer aannemelijk. Een storm op 21 november 1837 brak de koker, het bovenhuis met inhoud, koker en gevlucht zijn toen vernieuwd. Het waterwiel is in 1858 met eiken velgen aangebracht, blijkbaar voldeden zij niet in 1905 zijn de velgen vervangen voor iepen velgen. 2 overgenomen Potroeden zijn in 1919 ingekort en aangebracht. Kaart uit 1976De wiekverbeteringen begonnen in 1935 met de Dekkerwieken, die het Oudhollandse wieksysteem verving. In 1960 werden de Noordse Buurter- en Voordijkse Polder samengevoegd met het waterschap Westveen tot het waterschap De Noordse Buurt. De molen was in 1963 aan groot onderhoud toe, 17 cm stond de molen aan de zuidzijde lager dan aan de noordzijde. Men heeft een pulspaalfundering gemaakt, schepradgoot gemetseld, tevens zijn de Dekkerwieken door fokwieken vervangen. Ook in 1978-1979, 1991 en in 2010 zijn restauraties uitgevoerd.